מפרסם נכסים

null 1640158427784
Bot ID 1640158427784 folder